Wat kan een arbeidsrechtadvocaat voor jou betekenen?

Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met allerlei juridische kwesties die met werk te maken hebben. Of je nu een geschil hebt met je werkgever, ontslagen bent, of vragen hebt over je arbeidsovereenkomst, een arbeidsrechtadvocaat kan je bijstaan en je belangen verdedigen.

Arbeidsrechtadvocaten hebben specialistische kennis van het arbeidsrecht en kunnen je adviseren over je rechten en plichten als werknemer. Ook kunnen ze je vertegenwoordigen bij onderhandelingen, procedures bij rechtbanken en geschillencommissies.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste situaties waarin een arbeidsrechtadvocaat voor je aan de slag kan gaan.

1. Bij onenigheid met je werkgever

Kom je er met je leidinggevende of werkgever niet uit over bijvoorbeeld je werktijden, salaris, vakantiedagen of andere arbeidsvoorwaarden? Een arbeidsrechtadvocaat kan hierbij bemiddelen en adviseren over een oplossing.

2. Bij een vaststellingsovereenkomst

Als je in overleg met je werkgever besluit uit elkaar te gaan, is een vaststellingsovereenkomst nodig. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met het opstellen hiervan, zodat je rechten goed gewaarborgd zijn.

3. Bij een ontslagprocedure

Word je ontslagen en ben je het hier niet mee eens? Een arbeidsrechtadvocaat kan kijken of je ontslag terecht is en je eventueel vertegenwoordigen bij de rechter.

4. Bij arbeidsconflicten

Heb je een arbeidsconflict, bijvoorbeeld met een collega of leidinggevende? Een arbeidsrechtadvocaat kan bemiddelen en adviseren over een oplossing.

5. Bij discriminatie op het werk

Word je op het werk gediscrimineerd vanwege je geslacht, leeftijd, afkomst of andere factoren? Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen je rechten te halen.

6. Bij seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op de werkvloer is wettelijk verboden. Een arbeidsrechtadvocaat kan je bijstaan als je hiermee te maken hebt.

7. Bij vragen over je arbeidsovereenkomst

Heb je vragen over de voorwaarden in je arbeidsovereenkomst? Een arbeidsrechtadvocaat kan deze voor je doornemen en uitleggen.

Situatie Wat kan een arbeidsrechtadvocaat doen?
Onenigheid met werkgever Bemiddelen en adviseren over een oplossing
Vaststellingsovereenkomst Help bij het opstellen, zodat je rechten gewaarborgd zijn
Ontslagprocedure Controleren of ontslag terecht is, je vertegenwoordigen bij de rechter
Arbeidsconflicten Bemiddelen en adviseren over een oplossing
Discriminatie op het werk Je helpen je rechten te halen
Seksuele intimidatie Je juridisch bijstaan
Vragen over arbeidsovereenkomst Deze doornemen en uitleggen
Kosten 150-300 euro per uur

Veelgestelde vragen

Wat kost een arbeidsrechtadvocaat?

De kosten hangen af van de ervaring van de advocaat en de complexiteit van je zaak. Over het algemeen rekenen arbeidsrechtadvocaten tussen de 150 en 300 euro per uur.

Wanneer heb ik een arbeidsrechtadvocaat nodig?

Bij problemen op je werk, onenigheid met je werkgever, ontslag, of als je je arbeidsrechten wil laten controleren. Een arbeidsrechtadvocaat kan je altijd adviseren.

Helpt een arbeidsrechtadvocaat ook bij ontslag?

Ja, een arbeidsrechtadvocaat kan kijken of je ontslag terecht is. Ook kan hij of zij je bijstaan bij ontslagprocedures en onderhandelen over een ontslagvergoeding.

Wat als ik het niet eens ben met mijn werkgever?

Een arbeidsrechtadvocaat kan voor je bemiddelen en je juridisch advies geven over je positie. Ook kan hij een procedure starten als dat nodig is.

Kan ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen zonder medeweten van mijn werkgever?

Ja, je hebt het recht om je op elk moment juridisch te laten adviseren, zonder dat je werkgever dit hoeft te weten.

Wanneer moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen?

Zodra je merkt dat je er met je werkgever niet uitkomt of je je arbeidsrechten geschonden voelt. Wacht hier niet te lang mee.

Kan de werkgever de kosten voor een arbeidsrechtadvocaat vergoeden?

Als de rechter je in het gelijk stelt, kan hij bepalen dat de werkgever je advocatenkosten moet vergoeden. Dit hangt van de situatie af.

Een arbeidsrechtadvocaat kan dus van grote meerwaarde zijn bij allerlei juridische kwesties rondom je werk. Aarzel niet om juridisch advies in te winnen als je er met je werkgever niet uitkomt. Je rechten als werknemer verdienen bescherming!

Door